Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Wyniki naborów

wyniki naborów

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru grantów złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Pomysł na wolny czas".

Czytaj więcej: Komunikat

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 stycznia 2018r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

III/2017 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

IV/ 2017 Mój biznes. Podjęcie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro.

I/2018 Promocja oferty inwestycyjnej obszaru LGD i działających na nim przedsiębiorców.

Czytaj więcej: Komunikat

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2018r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

II/2018 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

III/ 2018 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i kultywowanie zasobów przyrodniczych.

IV/2018 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i kultywowanie zasobów przyrodniczych

Czytaj więcej: Komunikat

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 października 2017 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru grantów złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Mieszkańcy inwestujący w swój obszar.

Limit środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosił 200 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęły 22 wnioski.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji:

Protokół z posiedzenia Rady LGD Natura i Kultura

Lista operacji wybranych do dofinansownia

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

W związku z oczywistą omyłką pisarską w liście operacji wybranych do dofinansowania, w dniu 11.05.18 odbyło się posiedzenie Rady LGD Natura i Kultura w przedmiotowej sprawie.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 października 2017 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój działalności gospodarczej, w tym bazującej na OZE, kluczem do sukcesu.

Limit środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosił 1 800 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęło 19 wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji:

Protokół Rady z dnia 19 pażdziernika 2017 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania


Dzisiaj jest: 20 Luty 2019
Imieniny : Leon, Ludmiła, Eustachy

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
544
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
768938