Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Wyniki naborów

wyniki naborów

wyniki oceny naboru I/2023

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 stycznia 2023 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresie tematycznym

Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD- nabór nr I/2023

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęło dziesięć wniosków. Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożone dokumenty!

PROTOKÓŁ

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM I LSR - I/2023

 LISTA OPERACJI WYBRANYCH -I/2023

Wyniki oceny wniosków

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 maja 2022 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresaie tematycznym:

Mój biznes- Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro odpowiadającym-II/2022

Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD- nabór nr III/2022

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęło siedem wniosków. Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Dziękujemy wszystkkim Wnioskodawcom za złożone dokumenty!

 

PROTOKÓŁ

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM I LSR-II/2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH -II/2022

LISTA OPERACJI ZGDNYCH Z OGŁOSZENIEM I LSR-III/2022

LISTA OPERACJI WYBRANYCH-III/2022

Wyniki naboru I/2022

Uprzejmie informujemy, że dnia 4 marca 2022 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresaie tematycznym:

Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD- nabór nr I/2022

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęło siedem wniosków. Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 4.03.2022 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem

Wyniki naboru IV/2021

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 grudnia 2021 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresaie tematycznym Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD- nabór nr IV/2021

Czytaj więcej: Wyniki naboru IV/2021

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że dnia 5 lipca 2021 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

I/2021 Rozwój działalności gospodarczej, w szczególności bazującej na OZE, kluczem do sukcesu

II/ 2021 Mój biznes. Podjęcie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro.

III/2021 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD

Czytaj więcej: Komunikat


Dzisiaj jest: 30 Maj 2023
Imieniny : Joanna, Feliks, Ferdynand

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
705
Odsłon artykułów:
1403991