Na podstawie otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lutego 2017r. pisma, dotyczącego uzupełnienia braków w naborze nr I/2016 oraz II/2016 przeprowadzonego w dniu 18.11-02.12.2016r., zgodnie z zaleceniami konieczna była zmiana polegająca na wstawieniu dodatkowej kolumny "Ustalona kwota wsparcia" w tabeli Lista operacji wybranych.

Lista operacji wybranych po uzupełnieniach- nabór I/2016

Lista operacji wybranych po uzupełnieniach- nabór II/2016