Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dlapoddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Infrastruktura dla mieszkańców obszaru.

Limit środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosił 2 270 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura wpłynęło 7 wniosków.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji:

Protokół Rady z dnia 11 maja 2017 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania