Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Rezerwaty przyrody na terenie LGD „Natura i Kultura.

Rezerwat Świder
Rezerwat utworzony w 1978 r. obejmuje swoja południową częścią tereny gminy Wiązowna i Kołbiel w strefie ochronnej  Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje 20 metrowej szerokości pas  po obydwu stronach koryta,  środkowego odcinka doliny Świdra i ostatniego 5 kilometrowego odcinka rzeki Mienia.  Na  nadrzecznych odcinkach  wyróżnia się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Rzeki, przecinając wydmy, meandrują, tworząc wysokie skarpy,  w których znajdują swe siedliska zimorodki i jaskółki brzegówki. Biegnące po skarpach szlaki turystyczne pozwalają poznać piękno otaczającej przyrody. Ponadto  rzeka Świder  jest wspaniałym miejscem dla turystyki kajakowej.

Rezerwat Na Torfach
Rezerwat utworzony w 1997 r. o powierzchni ok. 21 ha . Centralną częścią rezerwatu jest płytkie, potorfowe jezioro o powierzchni 7 ha., porośnięte roślinnością wodną. Jezioro (bogate w faunę) otoczone jest,  charakterystycznymi dla podmokłych i torfowych terenów, zespołami leśnymi. Rezerwat jest niedostępny dla turystów. Jego oglądanie jest możliwe z przebiegających tu szlaków turystycznych (czarnego i niebieskiego), ze ścieżki dydaktycznej „Łabędzim Szlakiem” oraz z platformy widokowej..
 
Rezerwat Bocianowskie Bagno utworzony w 1982 r.  znajduje się na terenach Natura 2000 -Bagna Celestynowskie w pobliżu wsi Bocian leżącej przy drodze krajowej K17 Warszawa – Lublin. Na terenie rezerwatu (porośniętego borami świeżymi i  mieszanymi, znajdują się stanowiska roślinności torfowej i bagiennej oraz niewielkie jeziorka stanowiące pozostałość wyrobisk torfowych. Spotykamy tu również takie rośliny bagienne jak borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna i rosiczka okrągłolistna. W Rezerwacie zamieszkują łosie, dziki, sarny, lisy, jak również chronione   żurawie. Na rozległych przestrzeniach borów sosnowych króluje okazała 150 letnia sosna.

Rezerwat Celestynowski Grąd utworzony w 1987 r. o powierzchni ok. 8,5 ha obejmuje unikatowe w tym rejonie lasy grądowe ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin runa leśnego: kopytnik, turzyca, groszek czerniejący i turówka leśna. W drzewostanie występują między innymi  stuletnie lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, graby, brzozy i osiki.

Rezerwat Żurawinowe Bagno utworzony w 1994 r.  o powierzchni 2,3 ha jest niewielkim torfowiskiem z otaczającym go borem sosnowym wraz z charakterystyczną florą i fauną. Leży poniżej Celestynowa przy drodze krajowej nr 50 Mińsk Mazowiecki – Góra. Kalwaria.
Rezerwat Czarci Dół utworzony w 1983 r. o powierzchni ca 9 ha leży na północny zachód od wsi Zabieżki. Jest niewielkim torfowiskiem z występującymi tu sosnami  parasolowatymi charakterystycznymi dla borów bagiennych  ( zdjęcie takiej sosny w zakładce pomniki przyrody) Występujące tu małe jeziorka są pozostałością wykopywanego tu torfu. Niedostępne dla człowieka tereny są ostoją łosia, płazów i gadów.
Rezerwat Wymięklizna utworzony w1996 r. o powierzchni 62 ha położony w gminie Sobienie – Jeziory na południe od drogi 739 Osieck – Sobienie Jeziory. Utworzono go dla zachowania wielogatunkowych drzewostanów iglastych, liściastych i mieszanych wraz z występującymi w nich licznymi ptakami lęgowymi. Podmokłe łęgi i olsy zapewniają dzikom i innym ssakom, bezpieczną kryjówkę..
 Rezerwat Szerokie Bagno  rezerwat typu leśno – torfowiskowego  o pow. 76,7 ha znajduje się przy szlaku turystycznym Czartów Mazowieckich w pobliżu wsi Zabieżki. Torfowisko porośnięte sosnami karłowatymi, borówką  bagienną, żurawiną i kępami wełnianek  jest miejscem bytowania zwierząt chronionych takich jak żurawie i łosie.


Dzisiaj jest: 30 Maj 2023
Imieniny : Joanna, Feliks, Ferdynand

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
705
Odsłon artykułów:
1403989