Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Dokumenty do pobrania

Dokumnety do pobrania

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

1. Dokumentacja aplikacyjna dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

2. Dokumentacja aplikacyjna dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Granty

Dokumentacja aplikacyjna grantów realizowanych w ramach projektów grantowych LGD Natura i Kultura

Czytaj więcej: Granty

Wizualizacja znaku PROW 2014-2020

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniono nową wersję Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 (obowiązującą od 1.01.2021 r.)

Przypominamy, że Beneficjenci PROW 2014-2020 są zobowiązani do informowania opinii publicznej, odbiorców działań i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mogły zostać zrealizowane dzięki unijnej pomocy finansowej.

Wszelkie informacje odnośnie wizualizacji oraz wzory logotypów do pobrania znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Ponadto w pliku "Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020" zamieszczono wzory tablic informacyjnych dla wszystkich działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

Inne dokumenty do pobrania

WZÓR PROTESTU

KLAUZULE RODO 19.2

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ ARiMR

  

GRUPY DEFAWORYZOWANE OBJĘTE WSPARCIEM W RAMACH LSR (załacznik nr 7 do wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność)

 

 FORMULARZE DE MINIMIS:

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407 2013 (obowiazuje od dnia 15.11.2014)

formularz nformacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 360 2012 (obowiazuje od dnia 15.11.2014)

 

WZÓR PROTESU - GRANTY

INFORMACJE DLA WNIOSKOWAWCÓW

Działalności gospodarcze wykluczone ze wsparcia

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD NATURA I KULTURA

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie LGD

Oświadczenie o dział. na terenie LGD

FISZKA PROJEKTU

 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji + informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza z realizacji biznesplanu

 


Dzisiaj jest: 30 Maj 2023
Imieniny : Joanna, Feliks, Ferdynand

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
705
Odsłon artykułów:
1403983