Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Granty

Dokumentacja aplikacyjna grantów realizowanych w ramach projektów grantowych LGD Natura i Kultura

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

INFORMACJA POMOCNICZA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Generatory wniosków o przyznanie grantów znajdują się w bocznym menu witryny (pozostają aktywne do ostatniego dnia naboru  w danym zakresie tematycznym oraz w okresie składania -na wezwanie LGD-  uzupełnień w zakresie dokumentacji apliacyjnej grantu)

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców oraz ustalania lub zmiany kryteriów ( wraz z wzorem umowy o powierzenie grantu, wniosku rozliczenia grantu ze sprawozdaniem z realizacji grantu)


Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2022
Imieniny : Aurelia, Władysław, Kamil

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
685
Odsłon artykułów:
1314141