Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Zestawienie rzeczowo-finansowe LGD

Prezentujemy Państwu aktualne zestawienie rzeczowo- finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informację o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

L.p.

Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do realizacji

Koszt (zł)

I.

Koszty bieżące związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmujące koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty związane z public relations, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii *

 1 757 500,00

II.

Animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków**

 190 000,00

Razem

 1 947 500,00

 *Art. 35 ust. 1,pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

**Art. 35 ust.1,pkt e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR

 

INFORMACJE MONITORUJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.4 "WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Informacja monitorujaca realizację operacji - za okres od 19 lipca 2016 do 31 stycznia 2017


Dzisiaj jest: 17 Październik 2019
Imieniny : Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
575
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
824276