Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020,

Projekty współpracy współfinansowane są w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"          

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Pierwsze spotkanie Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego


          W dniu 14 grudnia 2013r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku rozpocznie się pierwsze spotkanie Klubu Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego. Spotkanie to, jest kolejnym działaniem rozpoczętej już współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Euroregionalną w Józefowie a Starostą Otwockim Panią Bogumiła Więckowską. Po niewątpliwym sukcesie jakim było I Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, organizatorzy podjęli kolejne kroki w celu integracji środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji samorządowej.

         Klub Nowej Gospodarki będzie miejscem zjednoczenia osób, przedsiębiorców i instytucji aktywnie działających na rzecz rozwoju Powiatu Otwockiego, zwłaszcza w obszarze wdrażania nowych i innowacyjnych technologii, rozwoju lokalnego rzemiosła oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Inicjatywa powstania Klubu ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjnego. Docelowo, planowane jest, aby spotkania Klubu odbywały się kilka razy do roku i skutkowały konkretnymi inicjatywami kierowanymi do odpowiednich instytucji.
     Tego dnia odbędzie się także Konferencja pt. „Nowoczesne Technologie dla Mazowsza” z udziałem Starosty Pani Bogumiły Więckowskiej , przedstawicieli Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Instytutu Wysokich Ciśnień PAN Unipress oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2022
Imieniny : Agata, Ambroży, Marcin

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Nabór pracowników

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
691
Odsłon artykułów:
1345674