Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Inauguracja wdrażania LSR 2016-2023

W miniony piatek, 21 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Karczewie odbyła się Konferencja inaugurująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Natura i Kultura na lata 2016-2023. Wydarzenie zgromadziło ponad 70 osób zainteresowanych korzystaniem z możliwości oferowanych przez inicjatywę LEADER na obszarze naszego Partnerstwa w nowej perspektywie PROW. Inauguracja wdrażania LSR  była pierwszym ale nie jedynym punktem spotkania. W drugiej jego części odbyło się Szkolenie w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla operacji realizowanych w ramach Wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przyszli wnioskodawcy zapoznali się z wnioskami aplikacyjnymi oraz wymaganymi załącznikami, w szczególności z bardzo istotnym dla planujących rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej, Biznesplanem. Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia.

Czytaj więcej: Inauguracja wdrażania LSR 2016-2023

Relacja ze spotkań informacyjnych

Za nami cykl spotkań informacyjnych na obszarze LGD. Gościliśmy kolejno w Osiecku, Sobieniach -Jeziorach, Wiązownie, Karczewie, Józefowie, Celestynowie i Kołbieli. Wysoka frekwencja podczas spotkań dowodzi, że w nowym okresie programowania PROW 2014-2020 Podejście LEADER cieszy się nie mniejszym zainteresowaniem niż w minionych latach. Licznie zgromadzonym na spotkaniach mieszkańcom, przedstawicielom instytucji i organizacji działających na obszarze Partnerstwa oraz obecnym i przyszłym przedsiębiorcom przekazaliśmy wiedzę na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, w tym odnośnie zakresu tematycznego objętego wsparciem, warunków, jakie musi spełnić podmiot wnioskujący o przyznanie pomocy,  środków, jakie można pozyskać na realizację projektów oraz samej procedury aplikacyjnej i terminów naborów.

Czytaj więcej: Relacja ze spotkań informacyjnych

Biznesplan- informacje pomocnicze

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

 

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU

Zapraszamy na konferencję

 

 

Konsultacje społeczne

 

Szanowni Państwo!

 

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru 

Uwagi mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy obszaru LSR oraz instytucje działające na tym obszarze w terminie 3-17.10.2016r. do godziny 11:00. Uwagi i sugestie  można przesyłać za pośrednicwtem poczty elektronicznej na adres biuro@naturaikultura.pl lub dostarczyć osobiście na piśmie do Biura LGD Natura i Kultura ul. Warszawska 28,  05-480 Karczew. (liczy się data i godzina wpływu).

Pod uwagę brane będą tylko te uwagi, których wnoszący w piśmie lub mailu wskażę gminę w której mieszka/działa i poda telefon kontaktowy.

Na Państwa pytania dotyczące zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru odpowiemy w godzinach pracy Biura pod numerem tel. 22 610 44 93.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii.

 

Wniosek o zmianę Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji


Dzisiaj jest: 25 Czerwiec 2017
Imieniny : Dorota, Łucja, Wilhelm

dolacz-lgd

pytanie-do-biura

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
427
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
607694