Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

  Wiązowny na ul. Lubelską 53. (I piętro)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

Aktualności

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura o dodatkowe środki finansowe na projekty wpółpracy ooraz wdrażanie LSR, Zarząd Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura  podjął decyzję o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych mających na celu aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 i dokonanie zmian w powyższym dokumencie.

Możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag w terminie do 7 lutego 2020 r. do godziny 15.00 do biura Stowarzyszenia, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew lub elektronicznie na adres: biuro@naturaikultura.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).
Propozycje zmian (zaznaczone na czerwono) Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiamy poniżej:

LSR

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 rok.

Nabory wniosków

Informujemy, że 23 grudnia zostały ogłoszone nabory wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz infrastrukturę dla mieszkańców obszaru LGD. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.naturaikultura.pl/index.php/nabory-wnioskow/nabory-trwajace

Świąteczne życzenia od LGD

Zapraszamy na szkolenie z przygotowania biznesplanu

Wszystkie osoby planujące aplikować o środki w zakresie podejmowania działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie z przygotowania biznespalnu stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2020 r. w godzinach 9.00 - 15.00 w Urzędzie Miejskim w Karczewie (sala konferencyjna). Na szkolenia obowiązują zgłoszenia, które przyjmujemy na e-mail: biuro@naturtaikultura.pl oraz pod nr tel: 22 610 44 93

Plakat biznesplan 2020


Dzisiaj jest: 26 Wrzesień 2020
Imieniny : Justyna, Łucja, Cyprian

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
614
Odsłon artykułów:
975108