Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie z Małych Projektów

LGD Natura i Kultura zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu małych projektów, które odbędzie się 27.10.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD Natura i Kultura (Wiązowna, ul. Lubelska 59, II piętro, sala konferencyjna).Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą ubiegać sie o przyznanie pomocy na "Małe Projekty" za pośrednictwem LGD Natura i Kultura. Na szkoleniu będzie możliwość konsultowania nasuwających się wątpliwości oraz zadawania indywidualnych pytań, gdyż będzie ono prowadzone przez doświadczonego moderatora. Czas trwania szkolenia ok. 8 godzin.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, gdyż jest ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin zgłoszeń upływa 23.10.2012 r. o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją na adres: biuro@naturaikultura.pl, lub dostarczyć osobiście do Biura LGD: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Nabory wniosków

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem LGD  Natura i Kultura wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
• Małe projekty
• Odnowa i rozwój wsi
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Czytaj więcej: Nabory wniosków

Szkolenie z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W związku z planowanym w dniach 23.10 - 5.11.2012 r. naborem wniosków, LGD Natura i Kultura zaprasza na szkolenie z zakresu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, które odbędzie się 20.10.2012r. (sobota) o godz. 10.00 w siedzibie LGD Natura i Kultura (Wiązowna, ul. Lubelska 59, II piętro, sala konferencyjna).
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Dadzą możliwość praktycznego wypełnienia wniosku pod kierunkiem doświadczonego moderatora, konsultowania nasuwających się wątpliwości oraz zadawania indywidualnych pytań. Czas trwania szkolenia ok. 8 godzin.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, gdyż współfinansowane jest ono ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin zgłoszeń upływa 16.10.2012 r. o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją na adres: biuro@naturaikultura.pl, lub dostarczyć osobiście do Biura LGD: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Podsumowanie naborów (4-22.06.2012)

LGD Natura i Kultura w dniach 4.06-22.06.12 przeprowadziła nabory wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” , „Małe projekty” , „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Czytaj więcej: Podsumowanie naborów (4-22.06.2012)

Wyprzedzające finansowanie w Małych projektach

W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie  ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem -  "Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji" - załącznik dostępny jest w górnej zakładce Nabory wniosków/Małe Projekty, w zakładce tej dostepna jest również nowa instrukcja do wniosku.

O wyprzedzające finansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który nie ubiega sie o zaliczkę. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty pomocy i zostanie wypłacona na podstawie umowy przyznania pomocy. W przypadku ubiegania sie o wyprzedzające finansowanie należy dołączyć do wniosku również dokument potwierdzający nr rachunku bankowego.

Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowe zabezpieczenie jest podpisywane przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika UM i składane w UM w dniu zawarcia umowy. 


Dzisiaj jest: 25 Marzec 2019
Imieniny : Maria, Wieńczysław, Ireneusz

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
546
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
773432