Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Zapraszamy do udziału w akcji sprzątania rzeki Świder

14 kwietnia 2012 r. odbędzie się organizowana przez Wypożyczlnię Kajaków "Mostowa" oraz Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura akcja społeczna - spływ sprzątający rzeką Świder. Sprzątanie odbędzie się na odcinku, na którym zawsze jest co robić, czyli Wólka Mlądzka - Mlądz. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 8.00 przu ul. Ogrodniczej 6 w Mlądzu. Zejście na wodę planowane jest na godzinę 9.00. Dla kogo zabraknie miejsca w kajaku, moze przyłączyć się do grup pieszych. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.

Wsparcie w postaci worków i odbioru śmieci otrzymaliśmy od Miasta Otwocka i Gminy Wiązowna, za co serdecznie dziękujemy.

 

        http://www.mostowa.waw.pl/        

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura


Dnia 26 marca 2012r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura. Spotkanie toczyło się według wcześniej przyjętego porządku obrad.

Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura, przedstawiły sprawozdania z działalności za całą 4 letnią kadencję. Ponadto przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

Zarząd LGD podziękował dotychczasowemu Prezesowi – Jackowi Zakrzewskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Przeprowadzono głosowania nad przygotowanymi uchwałami. 

Czytaj więcej: Wybrano nowe władze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura

Konferencja LGD Natura i Kultura

Dnia 22.03.2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiązownie odbyła się konferencja zorganizowana przez LGD Natura i Kultura z udziałem zaproszonych gości – pani Naczelnik Doroty Urban  z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz pana Piotra Łukasika, Kierownika Wydziału LEADER UMWM.

Czytaj więcej: Konferencja LGD Natura i Kultura

Rada oceniła wnioski

W dniach 1 i 2 marca 2012 r. Rada Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD Natura i Kultura w dniach 30.01- 17.02.2012 r.

Czytaj więcej: Rada oceniła wnioski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Krzysztofa Kasprzaka !

Z przyjemnością informujemy że w so­botę, 4 lu­te­go 2012 r., w Ma­zo­wiec­kim Urzę­dzie Wo­je­wódz­kim w War­szawie odbyła sie uroczystość, podczas której po­sta­nowie­niem Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, Bro­ni­sła­wa Ko­morow­skie­go, Pan Krzysz­tof Ka­sprzak – pre­zes Klubu HDK przy UM w Kar­cze­wie i jednocześnie Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura został od­zna­czony Krzy­żem Ka­waler­skim Or­de­ru Odro­dze­nia Pol­ski.
 
Serdecznie Gratulujemy !
 

Dzisiaj jest: 16 Styczeń 2019
Imieniny : Marceli, Włodzimierz, Bernard

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
535
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
762045