Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Rada oceniła wnioski

W dniach 1 i 2 marca 2012 r. Rada Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów przeprowadzonych przez LGD Natura i Kultura w dniach 30.01- 17.02.2012 r.

Czytaj więcej: Rada oceniła wnioski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Krzysztofa Kasprzaka !

Z przyjemnością informujemy że w so­botę, 4 lu­te­go 2012 r., w Ma­zo­wiec­kim Urzę­dzie Wo­je­wódz­kim w War­szawie odbyła sie uroczystość, podczas której po­sta­nowie­niem Pre­zy­den­ta Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, Bro­ni­sła­wa Ko­morow­skie­go, Pan Krzysz­tof Ka­sprzak – pre­zes Klubu HDK przy UM w Kar­cze­wie i jednocześnie Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura został od­zna­czony Krzy­żem Ka­waler­skim Or­de­ru Odro­dze­nia Pol­ski.
 
Serdecznie Gratulujemy !
 

Podsumowanie naborów (30.01-17.02.12)

LGD Natura i Kultura w dniach 30.01-17.02.12 przeprowadziło nabory wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” , „Małe projekty” , „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” .

Czytaj więcej: Podsumowanie naborów (30.01-17.02.12)

Podsumowanie szkoleń dla Beneficjentów

W dniach 28 stycznia oraz 4 lutego 2012 r. w Karczewie odbyły się szkolenia dla osób planujących złożenie wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura.

Czytaj więcej: Podsumowanie  szkoleń dla Beneficjentów

Fiszka operacji

Informujemy, że osoby wnioskujące o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Natura i Kultura  wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składają w Biurze LGD tzw. fiszkę operacji wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie fiszki oeracji członkom Rady Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura oraz oświadczeniem o nieubieganiu się o dofinansowanie danej operacji z innych środków pomocowych UE.

Czytaj więcej: Fiszka operacji


Dzisiaj jest: 19 Wrzesień 2019
Imieniny : Konstancja, January

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
568
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
812107