Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Relacja ze szkolenia w Sobieniach - Jeziorach

We wtorek 13 marca w Sobieniach - Jeziorach odbyło się szkolenie dotyczące naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach naboru Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasób przyrodniczych. Podczas spotkania pracownik biura starał się zachęcić zgromadzonych do złożenia wniosków i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania słuchaczy.
Przypominamy, że termin składania upłynie 29 marca o godzinie 16:00. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Nabory wniosków" na naszej głównej stronie. -> Nabory ogłoszone.

Czytaj więcej: Relacja ze  szkolenia w Sobieniach - Jeziorach

Uzupełnienia wniosków grantowych

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura informuje że w przypadku wątpliwości dotyczących grantów "Pomysł na wolny czas", na wskazne we wnioskach adresy poczty elektronicznej, zostały wysłane pisma dotyczące przedłożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR.

Zaproszenie na szkolenie "Ochrona kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD..."

Chcielibyśmy zachęcić podmioty działające w sferze kultury z obszaru LGD (Gminy: Karczew, Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie - Jeziory i Miasto Józefów) do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym uzyskania dofinansowania. Zakres naboru obejmuje kultywowanie oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym zwłasza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, a także ochoronę zabytków przyrodniczych. W ramach wsparcia możliwa jest renowacja zabytków kultury materialnej i przyrodnicznej, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów ważnych dla społeczności lokalnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Szczegóły zostaną przedstawione na szkoleniu 13 marca o godzinie 14:00 w Sobieniach - Jeziorach. Zachęcamy do zapoznania się z plakatem i licznego udziału w tym spotkaniu. Przed przybyciem prosimy o potwierdzenie udziału. Nabór rozpoczynamy już 15 marca 2018 roku.

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie "Ochrona kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD..."

Relacja z Warsztatów Refleksyjnych

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura zorganizowała w piątek 23 lutego Warsztat Refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Na spotkaniu, prowadzonym przez doświadczonego eksperta w Urzędzie Gminy Karczew obecni byli między innymi członkowie Rady LGD, Zarządu LGD,  jak również mieszkańcy obszaru LGD.

Czytaj więcej: Relacja z Warsztatów Refleksyjnych 

Ogłoszenie o nowych naborach

NOWE NABORY

w zakresie tematycznym: Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Zbieranie wniosków będzie miało miejsce w terminie od 15 marca do 29 marca, do godziny 16:00.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce "Nabory wniosków" na naszej głównej stronie. -> NABORY WNIOSKÓW.
W przypadku pytań, wątpliwości i niejasności pracownicy biura pozostają do Państwa dyspozycji.


Dzisiaj jest: 15 Grudzień 2018
Imieniny : Nina, Celina, Walerian

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
530
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
759714