Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Podpisanie umowy na projekt grantowy

W dniu 6 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Członkowie LGD Natura i Kultura podpisali z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na realizację projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020, w zakresie projektu grantowego, na operację.: „Mieszkańcy inwestujący w swój obszar".

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na projekt grantowy

Turniej Piłkarski 23 czerwca

Zgłoszenia na adres e-mail: biuro@naturaikultura.pl

Relacja ze szkolenia RODO

W dniu 22 maja w Karczewie odbyło się szkolenie dotyczące RODO czyli zmian w przetwarzaniu i ochronie danych osobowych po 25 maja. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy biur: LGD Natura i Kultura, LGD Ziemi Mińskiej i LGD Forum Powiatu Garwolińskiego. Najważniejsze poruszone tematy dotyczyły celu i kontekstu uchwalenia RODO i głównych zmian w stosunku do aktualnych zasad. Ekspert prowadzący szkolenie omówił nowe zasady postępowania z danymi osobowymi przez administratora i podmiot przetrwarzający, a także nowe zaplecze instytucjonalne, procedury i ewentualne kary. Uczestnicy chętnie zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli w szkoleniu.

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji

Szanowni Beneficjenci

Na naszej stronie w zakładce dokumenty do pobrania / podstrona inne dokumenty do pobrania znajdą Państwo nowy formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji, wraz z informacją pomocniczą przy jego wypełnianiu.  

WALNE ZEBRANIE

Uprzejmie informujemy, iż dnia 14 maja 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura”. Walne Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Karczewie ul. Warszawska 28 (sala konferencyjna).

Zgodnie z § 1 ust.8 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków „LGD Natura i Kultura” w przypadku gdy w terminie zwołania Walnego Zebrania Członków niema obecnych co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków, wyznaczany jest drugi termin tego samego dnia 30 minut po terminie pierwszym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarz Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 5. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w 2017 roku.
 8. Przestawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 12. Podjęcie uchwały nr 3/2018 zatwierdzenia bilansu zysków i strat za 2017 rok
 13. Podjęcie uchwały nr 4/2018 w sprawie zmian załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 14. Podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie zebrania.

Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2019
Imieniny : Anzelm, Bartosz, Feliks

pytanie-do-biura

dolacz-lgd

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
549
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
777200