Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader. Poddziałanie 19.4. "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego programem PROW 2014-2020               

 

 

celestynowkolbielosiecksobieniewiazaowna

Szanowni Państwo,

      

informujemy, że siedziba LGD Natura i Kultura została przeniesiona do

Urzędu Miejskiego w Karczewie na ul.Warszawską 28. (I piętro, pokój nr 18)

Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu (22) 610 44 93 oraz godziny pracy Biura LGD pozostają bez zmian.

 

Aktualności

Podsumowanie konsultacji społecznych - LSR na lata 2014-2020

W dniu 25 listopada w Wiązownie odbyła się Konferencja podsumowująca efekty konsultacji z mieszkańcami, przeprowadzonych we wszystkich gminach należących do LGD Natura i Kultura. Konsultacje ws. LSR na lata 2014-2020 miały na celu poznanie potrzeb i problemów mieszkańców oraz pomysłów na ich rozwiązanie. Jednym z punktów omawianych na konsultacjach była analiza SWOT oraz wyznaczenie priorytetowych kierunków, których wsparcie można będzie uzyskać w ramach działania Leader. Podczas Konferencji Koordynator Zespołu ds. opracowania LSR na lata 2014-2020 Anna Sikora przedstawiła analizę SWOT obszaru LGD oraz cele i kierunki działania stowarzyszenia w nowej perspektywie finansowej. Zapraszamy do zapoznanie się z prezentacją.

Czytaj więcej: Podsumowanie konsultacji społecznych - LSR na lata 2014-2020

Logika interwencji w nowej LSR- prosimy o uwagi

Dotychczasowe zadania służące zbudowaniu nowej strategii (LSR), w tym przede wszystkim konsultacje społeczne przeprowadzone w każdej z gmin Partnerstwa, zgromadzone karty projektów zgłaszanych przez mieszkańców obszaru, jak również formularze ich uwag i sugestii dotyczących przedstawianych efektów kolejnych etapów pracy nad LSR, posłużył zdefiniowaniu matrycy logicznej nowej strategii.

Poniżej przedstawiamy planowaną drogę realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,czyli cele ogólne i szczegółowe wraz z przedsięwzięciami służącymi ich osiągnięciu, oraz zamierzone sposoby weryfikacji postępu wdrażania LSR (wskaźniki).

  CELE I WSKAŹNIKI

 Serdecznie zapraszamy Państwa do dzielenia się swymi uwagami i sugestiami odnośnie prezentowanych materiałów. Prosimy o przesyłanie ich na adres:  biuro@naturaikultura.pl lub  lsr.naturaikultura@gazeta.pl do 4 grudnia 2015 r.

 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Karczewie

 

Konferencja podsumowująca Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję podsumowującą konsultacje społeczne ws. LSR na lata 2014-2020. Podczas konferencji zostanie przedstawiony Raport opracowany w drodze spotkań przeprowadzonych w każdej Gminie. Przedstawiona zostanie analiza SWOT obszaru LGD Natura i Kultura, a także zostaną omówione Cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia wynikające z potrzeb mieszkańców.

Jednym z punktów Konferencji będzie wręcznie Statuetek im. Marka Lasockiego Laureatom konkursu "Dobre praktyki".

 

Zapraszamy 25 listopada godz. 17.00 Hotel Wiktoria ul. Chabrowa 6/8/9 Wiązowna

Zapisy pod numerem tel 22 610 44 93.

Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 23 listopada.

    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozowju Obszarów Wiejskich. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader PROW 2014-2020. Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do zgłaszania uwag

W związku z trwającym procesem budowy lokalnej strategii rozwoju obszaru na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym jego etapie. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej materiałami oraz o zgłaszanie swych uwag, sugestii i wniosków.

Czytaj więcej: Zapraszamy do zgłaszania uwag


Dzisiaj jest: 30 Kwiecień 2017
Imieniny : Marian, Katarzyna, Jakub

dolacz-lgd

pytanie-do-biura

 FB

mapa interaktywna

Zapytania ofertowe

Statystyka

Użytkowników:
18
Artykułów:
418
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
587226